Apostilare

Apostila poate fi aplicată pe actele notariale originale, pe copiile legalizate notarial și pe traducerile legalizate.

Prin aplicarea apostilei subînțelegem aplicarea unei ștampile pe actele oficiale ce urmează a fi folosite pe teritoriul unui alt stat. Indiferent că se apostilează o copie legalizată notarial sau o traducere legalizată, originalul actului trebuie sa fie emis de autorități competente din Republica Moldova.

Tipuri de documente care necesită apostilare:

Acte administrative

Acte de stare civilă (certificate de naștere, de căsătorie, de deces, caziere judiciare).

Acte de studii

Diplome, foi matricole, planuri de învățământ.

Acte medicale

Certificate și adeverințe medicale.

Documente juridice

Toate documentele emise de autoritățile din subordinea Ministerului Justiției.


DEVINO CLIENT BERLIZZO TRANSLATIONS

Bucură-te de beneficiile pe care le poate oferi o echipă de profesioniști