Traducere


 • Contracte

 • Procuri

 • Acte emise de instanțele judecătorești

 • Documente elaborate de către avocați

 • Certificate și declarații

 • Legi, ordonanțe, ordine, instrucțiuni, norme de aplicare

 • Rapoarte, expertize, proceduri de arbitraj

 • Documente contabile și fiscale

 • Și orice alt document cu conținut juridic pe care ai nevoie să-l traduci

 • Analize medicale din orice specialitate medicală, acte, certificate și adeverințe medicale

 • Rapoarte radiografii, ecografii, analize biochimice ale sângelui, examene imunohistochimice etc.

 • Fișe, rapoarte și chestionare medicale

 • Rețete medicale, prospecte medicamente

 • Ghiduri de utilizare pentru personal medical și pacienți

 • Manuale de utilizare și broșuri pentru utilajul medical

 • Rezumate ale caracteristicilor produselor

 • Și orice alt document cu conținut medical pe care ai nevoie să-l traduci

 • Rapoarte financiare anuale

 • Declarații financiare

 • Rapoarte și contracte bancare

 • Contracte și acte adiționale care reglementează relațiile comerciale

 • Contracte de asigurare

 • Documente de drept economic și comercial

 • Rapoarte de audit

 • Și orice alt document cu conținut economic, pe care ai nevoie să-l traduci

 • Strategii, politici și planuri de dezvoltare, memorandumuri

 • Procese-verbale, demersuri, declarații, discursuri

 • Comunicate, articole, reportaje și materiale de presă, interviuri

 • Materiale de publicitate și ghiduri turistice, reclame și sloganuri

 • Broșuri, afișe, pliante

 • Și orice alt document cu conținut social, pe care ai nevoie să-l traduci

 • Caiete de sarcini pentru licitații

 • Specificații tehnice, manuale de utilizare și de punere în funcțiune

 • Certificate de garanție, cataloage de produse și instrucțiuni de montaj

 • Certificate de conformitate și de certificare ISO

 • Directive, norme și standarde specifice sectoarelor tehnice

 • Și orice alt document cu conținut tehnic, pe care ai nevoie să-l traduciDEVINO CLIENT BERLIZZO TRANSLATIONS

Bucură-te de beneficiile pe care le poate oferi o echipă de profesioniști